Med Pfizers försök nyligen att köpa upp Astra Zeneca i färskt minne har regeringen beslutat att ta fram en strategi för att stödja svensk Life Science-industri. Strategin ska läggas fram i höst, och regeringen har nu tillsatt en samordnare som ska samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för Life Science. Resultatet av samordnarens arbete ska ligga till grund för regeringens strategi.