Regeringen har utsett röntgenläkaren Catarina Andersson Forsman som generaldirektör för Läkemedelsverket. Hon har tidigare varit verkställande direktör för Sveriges läkarförbund och direktör för Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. Catarina Andersson Forsman har även doktorsexamen i medicinsk vetenskap. I dag arbetar hon som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Hon börjar som generaldirektör den 1 oktober och tar över efter den nuvarande chefen Christina Rångemark Åkerman som har haft tjänsten sedan 2008 (LT nr 23 2008).

Under torsdagen blev det även klart att Olivia Wigzell tar över efter Måns Rosén som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hon börjar den 1 november. För närvarande är hon chef för enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet. Hon har tidigare varit chef för Analysenheten på Socialstyrelsen samt haft EU-uppdrag, bland annat som styrelseledamot i European Observatory.