Under perioden mellan juli 2012 och december 2013 drabbades 27 patienter vid Lasarettet i Ystad av en särskilt allvarlig och svårbehandlad typ av tarmbakterien Clostridium difficile. 10 dödsfall inträffade bland de smittade.

Under utbrottet sattes akuta åtgärder in, som informationsinsatser till personalen och skärpta hygienrutiner. Däremot gjordes ingen Lex Maria -anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och regionledningen informerades inte. Inte heller de anhöriga till de avlidna patienterna ska ha fått någon information om smittan.

När regionledningen fick information om det inträffade för några veckor sedan gick regiondirektören Jonas Rastad ut med ett uttalande där han sa att det var ett »flagrant misstag« att inte anmäla utbrotten. Två chefer som hade det övergripande ansvaret för patientsäkerheten stängdes omedelbart av och en oberoende utredning tillsattes. Vid en presskonferens bad Jonas Rastad om ursäkt för hur utbrottet hanterats och meddelade att man övervägde att polisanmäla de två cheferna.

Men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till att man börjar tala om polisanmälan innan utredningen är klar.

– Jag tycker att man borde börja med att utreda vad som har hänt och vilka brister det funnits i den egna organisationen. Sedan kan man överväga olika åtgärder.

Hon är också tveksam till att polisen ska utreda den här typen av ärenden, utan menar att om det finns misstankar om att enskilda anställda agerat fel bör det utredas av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, där kunskapen och resurserna finns.

– Handlar det om att någon brustit i det personliga yrkesansvaret ska sanktioner utverkas, varningar eller delegitimering. Det är det är så vi hanterar ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården. Vi önskar inte en utveckling där hälso- och sjukvården ska utredas av polisen.

Sjukhusets åtgärder för förbättrad hygien har haft effekt och någon ny smittspridning finns inte i dag på lasarettet i Ystad.