Inför sommaren har många som läser till läkare i andra europeiska länder tagit chansen att söka vikariat som underläkare i Sverige. Detta sedan en dom i kammarrätten i fjol ökat möjligheterna att få det tillstånd som behövs, så kallat särskilt förordnande (se ruta).

Men trots att de fått jobberbjudande från ett landsting ser det ut som att många inte kommer att kunna genomföra sina vikariat. Enligt Emma Furberg, ordförande i Medicine studerandes förening, MSF, är skälet att Socialstyrelsen förlängt handläggningstiderna från fyra veckor till tre månader på grund av det ökade söktrycket.

– Det är folk som ska börja jobba den här veckan som börjar få panik för att de inte fått något särskilt förordnande. Hela sommarvikariatet hotar att gå om intet. Jag var i kontakt med en läkare som fått legitimation i det land hon studerade som nu måste jobba som läkarassistent, vilket hon är väldigt överkvalificerad för, säger Emma Furberg.

Hon framhåller att problemet inte bara drabbar dem som blir utan sina vikariat.

– Det går inte att hosta fram nya underläkare utan vidare. Delar av sommarbemanningen i vården hotas, och i förlängningen slår det mot patienterna.

Pernilla Ek, chef för Socialstyrelsens behörighetsenhet, förnekar att det funnits ett löfte att det skulle ta endast fyra veckor att få ett särskilt förordnande.

– Det var den handläggningstid vi hade förra året då vi hade betydligt färre ansökningar. Det kanske är många som trott att det skulle bli så i år också, men handläggningstiderna varierar hela tiden.

Ett skäl att det tar längre tid är att man i år fått in ansökningar från många nya universitet som man inte känner till sedan tidigare.

– Det går ju fortare om man kommer från en skola som vi känner till och redan bedömt.

Ett annat problem är att man fått in många ansökningar från personer som inte hunnit läsa klart den nionde terminen utan velat komplettera med betygen senare. Pernilla Ek framhåller att gränsen på tre månader gäller efter att en komplett ansökan inkommit.

– Det är samma som gäller för läkare med utländsk läkarlegitimation som man vill få erkänd i Sverige. Vi ser ingen anledning att ha ett annat synsätt på de här ansökningarna, som är betydligt mer komplicerade att utreda än om man har en färdig yrkeskvalifikation.

Har nu varit tydliga med det att det är tre månader som gäller, så att den som haft framförhållning hade kunnat ansöka i tid?

– Jag vet inte hur länge det stått tre månader på vår hemsida, det ringer en klocka om att vi trodde att den informationen låg ute men att den inte gjorde det. Men att vi har längre handläggningstider än en månad har vi varit tydliga med.

Domen i kammarrätten

Det var genom en kammarrättsdom i början av 2013 som dörrarna öppnades för de ca 3 000 svenskar som studerar till läkare utomlands att under den senare delen av utbildningstiden vikariera som underläkare i Sverige.

Tidigare var det bara svenska läkarstudenter som, efter att ha läst minst nio terminer, kunde få dispens från legitimationskravet och därmed möjlighet att vikariera som underläkare. 2012 ändrades regelverket så att det även blev möjligt för utlandsstuderande som läst klart den nionde terminen att få dispens efter individuell bedömning från Socialstyrelsen. De allra flesta sökande fick dock avslag eftersom deras praktik inte ansågs tillräcklig. Domen i kammarrätten, som gällde en student i Polen som överklagat Socialstyrelsens avslag, slog fast att den praktik studenten gjort var jämförbar med den svenska utbildningens och att Socialstyrelsens beslut var felaktigt.