Eva Tjernström, landstingsråd Landstinget Gävleborg, Heidi Stensmyren, Maria Dellham, oppositionsråd, Landstinget Västmanland, Roger Molin, regeringens vårdvalsamordnare.

Från glödhett till allt svalare. Införandet av vårdvalssystem i specialistvården har enligt regeringens vårdvalsamordnare Roger Molin gått »sisådär«.

– Det händer inte jättemycket. Syftet med vårdval är att få in utvecklingskraft i vården. Men frågan är om vårdvalssystemen överhuvudtaget har förutsättning att göra det som de är utformade i dag, säger Roger Molin och ger ögonbottenfotografering vid diabetes eller starroperationer som exempel.

– Med så smala åtagande och ersättningssystem som egentligen bygger på att man arbetar precis som förut är det inte så förvånande att det inte utvecklat vården.

Han vill ha bredare åtaganden och ersättningar, förenat med en nära dialog om de medicinska resultaten mellan beställare och utförare. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller med. Hon är bekymrad över att införandet av vårdval har gått så trögt.

– Det är ett bekymmer eftersom det är utlovat från högsta politiska nivå, säger hon och fortsätter:

– Hela vården tittar och tänker »hur kan vi göra, hur kan vi förbereda oss?«. Och sedan kanske det inte fungerar. Det finns en diskrepans mellan det som utlovas och det som det de facto finns möjlighet till. Det leder till en enorm frustration.

Enligt Heidi Stensmyren finns det även en tendens hos landstingen att se vårdval som en lösning på ett problem, i stället för en utvecklingsmöjlighet av något som fungerar bra.

– Det klassiska felet är att man tittar på om vårdvalet kan lösa ett bristområde. Sedan hackar och trasslar det och då får vårdvalet skulden.

Vårdval inom den specialiserade vården har ställt glesbygd mot storstad. Medan Stockholm har gått i bräschen, blivit en allt starkare utvecklingsmotor och lockat nya läkare till sig tvekar mindre landsting. Enligt en utredning som Landstinget Gävleborg har gjort tvekar de kanske med rätta.

– Rapporten pekar på en rad svårigheter för ett landsting som oss att klara av det på ett bra sätt, säger Eva Tjernström, landstingsråd i Landstinget Gävleborg.

Enligt utredningen är befolkningsunderlaget i Gävleborg för litet för att stimulera ordentlig konkurrenskraft och i och med det går man miste av positiva effekter som fri konkurrens och ökad valfrihet för den enskilde.

Maria Dellham (M), oppositionsråd i Landstinget Västmanland tror dock på systemen.

– Om jag fick bestämma skulle vi försiktigt införa delar av LOV:en i specialistvården.

Seminariet, som anordnades av Landstinget Gävleborg, avslutades med frågan om vårdvalssystem hjälper eller stjälper möjligheterna till en jämlik vård.

– Det är inte lösningen i bestämd form. Det finns ingen sådan, säger Roger Molin som i stället tror att den viktigaste vägen dit är att ta fram fler behandlingsrekommendationer inom primärvården.

– Jag tror att ett systematiskt arbetssätt är det enda som kan leda till en jämlik vård. Då spelar det ingen roll vem jag har framför mig på mottagningen.