Akademiska sjukhuset har överklagat en dom i förvaltningsrätten, som gav Socialstyrelsen rätt när man nekade en specialistläkare fortsatt undantag från legitimationskravet.

Läkaren är utbildad radiolog i Egypten och har under 2012 och 2013 arbetat som en av två specialister i neurointervention på Akademiska sjukhuset. I väntan på att han har lärt sig tillräckligt mycket svenska för att kunna ansöka om svensk legitimation har han haft ett så kallat särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

Sjukhuset har lagt upp en studieplan med målet att läkaren nästa år ska klara språkkraven och kunna ansöka om legitimation. Socialstyrelsen har dock avslagit en ansökan om att förlänga det särskilda förordnandet. Myndigheten menar att syftet med särskilt förordnande är att ge icke legitimerade läkare möjlighet att tillfälligt utöva yrket i Sverige. Om läkaren vill fortsätta arbeta i Sverige kräver man att han först lär sig svenska och gör AT, och därefter söker svensk läkarlegitimation.

Akademiska sjukhuset anser dock att läkaren mycket väl uppfyller de medicinska kraven som ställs på en neurointerventionist. Han har arbetat självständigt med neurointervention på sjukhuset och dessutom både undervisat och forskat. AT anser man inte vara aktuellt eftersom han redan är specialist. Man framhåller också att det råder brist på neurointerventionister både i Sverige och internationellt och menar att om läkaren inte får fortsätta kommer många patienter med hjärnblödningar att få remitteras vidare, ibland till andra länder.