Läkare utan gränser fördömer i ett uttalande attacken mot Al Shifasjukhuset i Gaza city i måndags. 2 000 civila hade sökt skydd där, enligt organisationen, som stöder sjukhuset med ett kirurgteam och medicinsk akututrustning.

»Vem som än bär ansvar för attacken visar den tydligt att det på Gazaremsan idag inte finns någon säker plats för civilbefolkningen«, skriver organisationen i sitt pressmeddelande.

Vidare konstateras att det nu är extremt svårt och farligt för Läkare utan gränser och andra hjälporganisationer att verka i Gaza. Den 20 juli inträffade båda dessa incidenter: ett luftangrepp sker cirka 100 meter från en bil tydligt märkt med Läkare utan gränsers logotyp; en missil, som dock inte exploderade, landar 10 meter från ett av Läkare utan gränsers tält vid sjukhuset i Nasser i södra Gaza.

Organisationen har slutat sitt arbete vid Nassersjukhuset, trots stora vårdbehov i området, framförallt hos kvinnor och barn.

– Vi har ett kirurgteam som är redo att börja arbeta på Nassersjukhuset. Men utan trovärdiga säkerhetsgarantier från båda sidor i konflikten, kan vi inte skicka dit något team, säger Nicolas Palarus, Läkare utan gränsers projektsamordnare i Gaza, i pressmeddelandet.

Tommaso Fabbri, Läkare utan gränsers landansvarige i de palestinska områdena, säger:

– Att attackera sjukhus och deras närområde är en allvarlig överträdelse på internationell lag och fullständigt oacceptabelt, inte minst i samband med en konflikt.

För några dagar sedan utfärdade Världsläkarorganisationen, WMA, en vädjan till alla sidor i Gazakonflikten att sluta attackera sjukhus, ambulanser, läkare och sjukvårdspersonal.