Inhemska fall av virussjukdomen chikungunya har nyligen rapporterats från Florida av amerikanska CDC (Centers for Disease Control). Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

Chikungunyavirusinfektionen fanns tidigare bara i Afrika och Asien. Men i december förra året rapporterades de första fallen från västra halvklotet. I Karibien och Centralamerika pågår sedan dess ett utbrott där mer än 350 000 fall och 21 dödsfall nu rapporterats.

Folkhälsomyndigheten skriver att det finns en viss risk för att sjukdomen sprids till Europa, särskilt till Madeira och Medelhavsområdet. Där finns redan myggorna, av släktet Aedes, som sprider viruset. Norra Italien drabbades redan sommaren 2007 av en inhemsk epidemi, med 150 fall av chikungunyavirusinfektion, då en italiensk turist antogs ha fått med sig smittan hem från Indien.

Symtomen vid chikungunyavirusinfektion liknar i början symtomen vid denguefeber, som också sprids med Aedesmyggor. Hög feber, huvudvärk, värk i muskler och leder hör till bilden, ibland också hudutslag. Ofta går infektionen över utan några allvarliga men. Ledbesvär kan dock hålla i sig en längre tid.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.