Håkan Jörnehed, Lena Hallengren, Anders W Jonsson, Agneta Luttropp och Heidi Stensmyren lyssnar på Anders Andersson. Foto: Marie Ström

– Anser ni att sjukvården är jämlik i dag?

Med den frågan till politikerpanelen inleder moderatorn KG Bergström det fullsatta seminariet i Almedalen. Barnläkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C), som även är ordförande i socialutskottet, är den enda som räcker upp handen. Till de andra politikernas förvåning. Och mycket riktigt – det hela är ett misstag.

– Jag trodde man skulle räcka upp handen om man ville säga något, urskuldar sig Anders W Jonsson med ett leende.

Att den svenska befolkningen inte har lika möjligheter att få en god vård i Sverige i dag är panelen rörande överens om. En annan åsikt de delar är att en ökad nationell styrning behövs när det gäller utbildning av nya läkare.

– I dag är det varje landsting som sitter och funderar över sitt behov, men man kan inte utgå från att varje landsting ser till helheten. Och det behöver vi göra, säger riksdagsledamoten Lena Hallengren (S) som föreslår att en kompetensdelegation för vården inrättas.

Men när frågan om sjukvården borde förstatligas kommer, dyker en tydlig skiljelinje upp. Anders Andersson (KD) är den enda som är för idén. Han tycker att Sverige bör ta efter Norge.

– Jag tror att det är nödvändigt att en del av sjukvården får statligt ansvar. Allt är inte bra med förändringen som gjordes i Norge, men frågar man vill ingen tillbaka till fylken.

Håkan Jörnehed, landstingsråd i Stockholm för Vänsterpartiet skakar dock på huvudet åt tanken.

– Det finns skillnader mellan landsting, men det finns även extremt stora skillnader i landstingen. Vi löser inte skillnaderna som finns med en stor organisationsförändring.

När det gäller nyttan med kömiljarden går åsikterna också isär.

– En av de viktigaste orsakerna till att vi har en ojämlik vård i Sverige är de långa köerna, säger Anders W Jonsson och berättar om ett studiebesök på en privat vårdmottagning i Östersund som erbjuder läkartider på kvällarna för 800 kronor. Han antog att det var folk från stadens mest välbeställda områden som kom, men fick svaret att »de känner överläkarna på sjukhuset och får tid där direkt«. Den typiska patienten är snarare en ensamstående mamma från ett av de mindre välbeställda områdena som inte lyckats få tid på vårdcentralen.

– Köer är förödande, vi ska hata köer. För det är alltid den välutbildade med stark kassa och kontakter som tar sig fram.

Han tycker att kömiljarden har varit en effektiv reform. Anders Andersson håller med, men propagerar för en »Vårdgaranti 2.0« som innehåller en återbesöksgaranti.

Lena Hallengren säger i sin tur att hon visserligen inte skulle ta bort kömiljarden om det blev ett maktskifte, men att Socialdemokraterna vill införa ett »patientkontrakt«.

– En överenskommelse som sträcker sig under hela den resa man har med vården.

Miljöpartiet vill i sin tur stimulera en ökad satsning på förebyggande vård.

– Förutom kömiljarden vill vi ha en hälsomiljard för att uppmuntra landstingen att arbeta mer förebyggande, säger riksdagsledamoten Agneta Luttropp (MP).

Politikerna i panelen

Anders W Jonsson (C) riksdagsledamot, Centerpartiet. Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), Lena Hallengren (S) riksdagsledamot, Agneta Luttropp (MP) riksdagsledamot, Håkan Jörnehed (V), landstingsråd Stockholm.