I dag får nästan 12 miljoner människor i fattigare länder antiretroviral behandling. När så många ska följa en livslång behandling är det viktigt med bättre första linjens läkemedel med färre biverkningar, och prisvärda andra linjens läkemedel för dem där första linjens inte är verksamma. Det säger Jennifer Cohn, medicinsk chef för Läkare utan gränsers Access-kampanj i ett pressmeddelande.

Men det behövs också andra verktyg, påpekar hon:

– Rutinmässiga tester av blodets virusmängd är det säkraste sättet att bedöma hur väl en patient svarar på behandlingen. Testerna i kombination med rådgivning och stöd kan hjälpa människor att stanna längre på de billigare första linjens läkemedel, och ge ett snabbt svar på om patienten måste kopplas om till andra eller tredje linjens läkemedel.

I den ena rapporten beskriver Läkare utan gränser tillgången till virusmätning i fem länder i Afrika och Asien. Trots att alla dessa länder strävar efter rutinmässig virusmätning, har ingen av dem lyckats genomföra det i stor skala. Rapportens slutsats är att priset per test är ett stort hinder.

Det andra dokumentet är den årliga rapporten om prissättningen på HIV-mediciner. Den visar i år, att även om kostnaden för första och merparten av andra linjens läkemedel har minskat under de senaste 12 månaderna, så är andra linjens läkemedel fortfarande mer än dubbelt så dyra som första linjens.