I slutet av maj gick Inspektionen för vård och omsorg, som förvaltar HSAN:s arkiv, ut och berättade att ett företag med koppling till den omstridda databasen Lexbase hade begärt ut samtliga beslut om disciplinåtgärder mot läkare under perioden 2000–2010.

Nu bekräftar representanter för Lexbase i en artikel i Expressen att de planerar att lansera en ny tjänst där man kommer att se vilka tandläkare och läkare som prickats eller fått legitimationen indragen.

Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, tycker att planerna är problematiska.

– Syftet är ju inte att stärka patientsäkerheten eller kvaliteten på vården utan rent kommersiellt, och det riskerar på sikt att leda till att offentlighetsprincipen undermineras, eftersom den inte var tänkt att användas på detta sätt, säger Heidi Stensmyren, som menar att den tänkta tjänsten inte tillför något till vården.

– En läkare som blivit av med legitimationen ska ju inte arbeta, och om det är en läkare som fått inskränkt förskrivningsrätt är det vården som ska se till att den läkare man möter har den behörighet som behövs. Det ska inte patienten behöva hålla reda på.

Lexbase driver en kontroversiell webbplats där allmänheten kan söka efter personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar. När sajten startade kom det krav på förändringar i offentlighetslagstiftningen så att inte personer som avtjänat sina straff skulle bli straffade på nytt.

Heidi Stensmyren säger att Läkarförbundet inte i dag har några planer på att rikta motsvarande krav när det gäller HSAN:s beslut.

– I dagsläget ser vi inte det behovet, men skulle det vara så att folk far illa kanske man får titta på det.