Från den 1 juni 2013 införde Jämtlands läns landsting ett hyrläkarstopp för att spara pengar. Läkarföreningen varnade för att det skulle leda till läkaravhopp och kaos (LT 19–20/2013). Så blev det. Landstinget backade från sitt beslut i september samma år (LT 2013-09-24 och LT 39–40/2013). Nu, ett drygt år senare, är mer än hälften av distriktsläkartjänsterna vakanta.

– Det blev tyvärr precis så illa som vi befarat, konstaterar Sara Sehlstedt som är ordförande i Jämtlands läns läkarförening och fortsätter:

– Det är ganska ironiskt. Vi har gått från ett läge där vi i princip varit fullbemannade till det här. Nu har vi väldigt få distriktsläkare kvar och jag tror att avhoppen kommer att fortsätta. Och under det här året har man hittills inte lyckats med en enda nyrekrytering.

Det är framför allt de nyutbildade unga specialisterna som flytt. Medelåldern är hög bland dem som är kvar, inom 5–10 år går många i pension. Sara Sehlstedt är orolig för att ST-läkarna i allmänmedicin också kommer att lämna primärvården i Östersund när de är klara.

– Det är en ganska tuff arbetsmiljö. Kommer de våga tro på en karriär här? Det är gott om tappade sugar bland primärvårdskollegorna just nu.

Själv arbetar Sara Sehlstedt som röntgenläkare på Östersunds sjukhus. Även där märks det att primärvården är hårt pressad. Kontinuiteten drabbas när de fast anställda distriktsläkarna slutar och ersätts av hyrläkare.

– Besöken på akuten och antalet remisser har ökat. Vårdkedjorna fungerar inte. Det är svårt att skicka ut patienterna från sjukhuset till primärvården.

I höstas gjorde Vårdförbundet och Läkarförbundet en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Landstinget ska bland annat ta fram en prioriteringslista tillsammans med fackförbunden. På listan ska det stå i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras och vad som ska prioriteras bort. En grannlaga uppgift, enligt Sara Sehlstedt, eftersom hälsocentralerna samtidigt måste uppfylla kraven som landstinget satt upp i och med vårdvalet.

– Enligt hälsovalet ska hälsocentralerna erbjuda ett visst utbud. Vi får inte sluta göra vissa saker, som att vaccinera.

Hon tror att det kommer att ta lång tid att vända den negativa spiralen.

– Det finns ingen »quick-fix«. Det har utvecklats till en slags härdsmälta. Stora anstängningar kommer att krävas.