– Vi tvekar inte att kritisera Sverigedemokraterna för att de exkluderar grupper i samhället, exempelvis papperslösa. Ska vi då agera på liknande vis och formellt exkludera individer från att ha uppdrag i förbundet med hänvisning till partipolitisk tillhörighet? Jag tycker inte det, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Dagens Nyheter publicerade den 14 juli en kartläggning av ett stort antal fackförbunds hållning i frågan och kom fram till att skillnaderna är stora mellan de tre fackliga huvudgrupperna. DN:s fråga till förbunden löd: Kan man ha uppdrag i fackförbundet och samtidigt företräda Sverigedemokraterna?

Inom LO svarar 12 av 13 förbund att fackliga uppdrag inte går att kombinera med engagemang för Sverigedemokraterna.

I Saco och TCO svarar däremot en majoritet av förbunden (15 av 26) att uppdragen går att förena. Läkarförbundets hållning delas exempelvis av Jusek, Journalistförbundet och Lärarförbundet, enligt DN:s enkät.

– Men jag vill vara väldigt tydligt med att teori är en sak och praktik en annan. Formellt tycker jag att det är fel med ett förbud och inte minst utifrån föreningsfriheten, som slår fast allas rätt att organisera sig partipolitiskt och fackligt. Det regleras både i vår grundlag och i FN:s konvention om medborgerliga och mänskliga rättigheter, säger Heidi Stensmyren.

– I praktiken har jag dock väldigt svårt att se att uppdrag för både Sverigedemokraterna och förbundet går att förena. Alla medlemmar och förtroendevalda ska följa våra etiska regler och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få ihop med SD:s politik och skillnaderna i synen på alla människors lika värde.

Hur har frågan diskuterats inom förbundet?

– Det var en kortare diskussion i styrelsen i våras, men det finns inga beslut på styrelse- eller fullmäktigenivå kring detta.

Vad är din förklaring till skillnaderna mellan hur LO-förbund och förbund inom TCO och Saco ser på frågan?

– Det bottnar möjligen i olika traditioner, där LO-förbunden har en partipolitisk koppling.  Att Läkarförbundet är partipolitiskt obundet, vilket jag ser som en styrka, hindrar inte att vi reagerar i sakfrågor och tar avstånd från Sverigedemokraternas politik när det är befogat, säger Heidi Stensmyren.