I intervjuer med personer inom olika landsting har det bedömts att potentialen för att vidareutveckla innovationer som kommer från sjukvårdspersonalen är stor, men att det kräver en utveckling av miljöer som kan ta hand om och vidareutveckla dessa idéer, skriver Vinnova. Illustration: Fotolia.

En specialistläkare kom på idén till ett instrument för att ta prov vid misstanke om cancer. En sjuksköterska föreslog att det vore bra med en specialgjord skotvätt som kan användas innan personalen går in i t ex operationssalen. Tekniker utvecklade ett patientlarm som också är sökbart.
Ytterligare 106 produkter och tjänster – allt från applikationer i telefoner till bettskydd och öppningsbar ventil för stomipåsar – har förverkligats med hjälp av de sex så kallade innovationsslussarna inom hälso- och sjukvården ute i landet. 
Totalt har ca 2 300 idéer värderats hos slussarna, och av dem har 916 blivit utvecklingsprojekt och alltså 109 »nya vardagsnära produkter och tjänster utvecklats«. Bakom drygt 60 procent av innovationerna står kvinnliga idégivare.

Inom slussarna finns personer med vård-, teknisk- eller affärskompetens, vilka ska utveckla produkter eller tjänster för att förbättra hälso- och sjukvården.

Det redogör Verket för innovationssystem, Vinnova, för i sin slutrapport på regeringsuppdraget från 2008: »Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården.«

Slussarna som nu ska permanentas har under drygt tre år finansierats av staten. Det finns en förväntan att finansieringen sedan tas över av regioner/landsting.

Läs hela rapporten:
Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården