Oftast är det registerhållarna som deltar på mötena. Uppslutningen brukar vara god, enligt Agneta Montgomery.   

– Nu senast kom representanter från 14 av de 17 registren. Det finns ett väldigt stort behov av att diskutera registrens utformning, implementering, följsamhet och vilka målvariabler som man ska ha.

Hon upplever att Svensk kirurgisk förening och dess delföreningar har stort inflytande över registren, och tycker det är viktigt att ha det av flera skäl.

– Registren ska mäta kvalitet och vi är för register och en jämlik, mätbar kvalitet över landet. Men vi är måna om att arbetet med dem görs på rätt sätt och vill försäkra oss om att resultaten inte tolkas fel, säger hon och fortsätter:

– Vi tycker även att det finns ett mervärde med en samsyn inom de kirurgiska registren när det gäller övergripande registerfrågor. Annars pratar aldrig registren sinsemellan annat än i större forum.

De senaste mötena med kvalitetsregistren har handlat om hur man ska undvika onödig dubbelregistrering. I dag måste kirurgerna fylla i samma uppgifter två gånger – en gång i registren och en gång i patientjournalen.

– Det är resurskrävande både för kirurgerna och arbetsgivarna. Väldigt mycket av informationen finns redan i journalerna, säger Agneta Montgomery och berättar att teknik för att plocka ut data automatiskt från journalerna till registerna håller på att utvecklas.

Svensk onkologisk förening, SOF, vill i sin tur gärna att kvalitetsregistren får ett inslag av större linjeansvar med en fokusering på patientperspektivet. Ordföranden Roger Henriksson ser däremot inte något direkt behov av att stärka samarbetet mellan SOF och kvalitetsregistren. I dag bjuds de inte in till medlemsmöten, men Roger Henriksson påpekar att det finns medlemmar i styrelsen och i föreningen som är aktiva i registerarbetet.
– Det har nog aldrig varit så att registren bjuds in till föreningens möten, men vi ska ta upp detta för en diskussion inom SOF och lyssna på andra föreningars erfarenheter, säger Roger Henriksson

Läs även:
Samverkan mellan specialistföreningar och kvalitetsregister