Svenska läkare träffar få patienter i en internationell jämförelse enligt OECD-rapporten Health at Glance 2013 (LT 2013-11-28). I sin nya bok ger Stefan Fölster och Monica Renstig generösa jourkompensationssystem som en förklaring (LT 2014-06-16). De tar upp exempel på läkare som får fem veckors extra ledighet efter fyra jourhelger.

Under ett seminarium i Almedalen kommenterade Heidi Stensmyren påståendet. Enligt henne stämmer inte räkneexemplet i boken.

– Det ger en helt missvisande bild.

Heidi Stensmyren ställde också en motfråga: Hur vill vi att hälso- och sjukvården ska fungera? Ska det alltid finnas läkare på plats på sjukhusen, måste de också få kompensation när de arbetar obekväma arbetstider enligt henne.

– Vi vill ha tillgång till läkarkompetens dygnet runt. Vi vill inte att läkarna ska stänga porten till sjukhuset klockan fem på fredagen och öppna igen måndag morgon. Dessutom vill vi ha en hyfsad kontinuitet utan många byten.

Hon påpekade även att jourarbetet kräver stort ansvar.
– Vi kliver fram och tar ett enormt ansvar när vi går jour på natten. En läkare tar kanske hand om 25–30 patienter. Det är ett väldigt kostnadseffektivt system för arbetsgivaren.

Heidi Stensmyren ifrågasatte också jämförelsen mellan patientbesöken i olika länder. Hon gav Tyskland som ett exempel.
– Där får en patient som skrivs ut från sjukhuset med sig en remiss till sin läkare i primärvården. Då blir det ett extra läkarbesök i statistiken – men behövs besöket verkligen?