När Socialstyrelsen 2011 kom med sina riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete, var det ovanligt på flera sätt. Dels för att riktlinjerna handlar om förebyggande istället för behandling, dels för att man vände sig till professionernas organisationer för att få hjälp med implementeringen.

I Levnadsvaneprojektet deltar sex vårdprofessioner, bland dem läkarna genom Läkaresällskapet. Bland annat genomför de ett stort antal utbildningar i hur man för samtal med patienterna om alkohol, tobak, kost och fysisk aktivitet.

Lars Jerdén, allmänläkare och projektledare för Levnadsvaneprojektet på Läkaresällskapet, är nöjd med arbetet:

– Många tror att läkare är en bromskloss för förebyggande arbete, men det stämmer inte. Här har många olika specialiteter varit aktiva. Det finna en ny generation allmänläkare som är starkt engagerade i prevention.

Levnadsvaneprojektet är tidsbegränsat och tar slut vid utgången av 2014. Men många vill se en fortsättning i någon form. Det framgick vid seminariet i Almedalen, som arrangerades av Läkaresällskapet.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm betonade riktlinjernas betydelse:

– Vi har tagit fram evidensbaserade riktlinjer för förebyggande arbete. De är unika, och jag är mycket stolt över dem. Nästa år kommer vi att göra en uppföljning och utvärdering av dem.

– En satsning på förebyggande är också bra för att motverka osund medikalisering, som att ge statiner åt alla.

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, ansåg att det förebyggande arbetet måste rustas upp i Sverige, och betonade att ansvaret för det inte bara ligger på sjukvårdens personal. Det arbete som Levnadsvaneprojektet gör måste få mer resurser, och gå från projekt till en naturlig del av arbetet, sade Johan Carlson.

Men i vilken form skulle projektet kunna fortsätta? Roger Molin, som för ett halvår sedan utnämndes till nationell samordnare för kroniska sjukdomar på Socialdepartementet, antydde en tänkbar lösning:

– Vi funderar på en fortsättning efter 2014, sade han. Jag vill se ett lika intensivt arbete med riktlinjer för förebyggande arbete som med riktlinjer för behandling av sjukdomar.

Lars Jerdén på Levnadsvaneprojektet bekräftar att man för samtal med Roger Molin:

– Vi har kommit en bra bit på väg, säger han. Jag hoppas det finns pengar för att fortsätta från januari 2015.