Som Läkartidingen tidigare rapporterat står varannan distriktsläkartjänst i Östersund i dag vakant. Ordföranden i Jämtlands läns läkarförening, Sara Sehlstedt, menar att det hyrläkarstopp som landstinget införde för ett år sedan är den direkta orsaken. Hon får medhåll av landstingets primärvårdschef Olle Christmansson.

– Det var många läkare som kände oro inför förra hösten när man skulle dra i gång full verksamhet med 30- till 40-procentiga vakanser, vilket gjorde att en del såg om sitt hus och flyttade, säger han.

När beslutet om hyrläkarstoppet togs i landstingsstyrelsen hade primärvården redan en plan för att få fler fasta läkare i Östersund. I planen ingick bland annat att fördela om arbetsuppgifter mellan personalgrupper och att ta in fler ST-läkare. Det arbetet gick i stå när politikarena beslutade om stafettläkarstoppet, menar Olle Christmansson

– Vi tappade utvecklingsandan och det är först nu vi har börja kunna se framåt, vi har en del rekryteringar av ST-läkare på gång till hösten.

I det nu omstartade arbetet med att värva fler läkare ingår, förutom att satsa på fler ST-läkare, att besätta vikariat så att inte arbetsmiljön blir för svår för de fastanställda samt att erbjuda varje distriktsläkare en egen kompetensutvecklingsplan.

Hur längre tror du det kommer att dröja innan det vänder?

– Jag är optimist. Jag tror att det kommer att vara en jobbig höst men de rekryteringar vi gör nu kommer att underlätta kommande rekryteringar, och 2015 blir betydligt ljusare än 2014.

Efter fyra månader backade landsltingslednigen från stafettläkarstoppet, och i en intervju nyligen i Länstidningen i Östersund sa Ann-Marie Johansson (s), ansvarig för primärvården i landstingsstyrelsen, att hon ångrar beslutet om stafettläkarstopp. Samtidigt säger hon att ingen hade kunnat förutse läkaravhoppen.