Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ska vetenskapligt bedöma och sammanställa resultaten från 24 projekt inom Rehsam (ett forskningsprogram inom rehabiliteringsgarantin) inriktade på metoder för återgång till arbete efter sjukskrivning.

Uppdraget har beslutats av regeringen som ger Forte 2,25 miljoner kronor under 2014 och 2015 för att genomföra det.

Rehsam har i sin tur sedan 2008 fått 75 miljoner kronor till studier där hundratals patienter ingått. Försäkringskassan, som har haft uppdraget att fördela forskningsanslagen, anlitade Vårdalstiftelsen för att utse de projekt som fått stöd. Anslagen har sökts av landstingen som bedriver forskningen, vid kliniker och vårdcentraler, tillsammans med universitet/högskolor. Några exempel på metoder som ingår i studierna är multimodal smärtbehandling, webb-baserad smärtrehabilitering och coaching, interpersonell psykoterapi, KBT, fysisk träning och motivations- och arbetsplatsintervention.