I rapporten, som offentliggjordes den 16 juli, framgår att nära 13 miljoner människor som lever med HIV hade tillgång till behandling i slutet av 2013. Nära 12 miljoner av dessa lever i den fattigare delen av världen, en ökning med mer än 20 procent från slutet av 2012.

Rapporten visar också att täckningsgraden för antiretroviral behandling fortfarande är mycket låg i Afrika söder om Sahara. I flertalet länder i regionen (27 länder av 44) har mindre än 40 procent av de behövande tillgång till behandling.

– Att nästan 12 miljoner människor i fattigare länder får livräddande behandling är ett betydande framsteg, säger Läkare utan gränser i en kommentar till rapporten.

Samtidigt pekar organisationen på hur många som fortfarande saknar behandling, och vill att behandlingsprogrammen för hiv utvidgas snabbt:

– Vi uppmanar regeringar och givare att åta sig att garantera att 80 procent av de som är i behov antiretroviral behandling får tillgång till den, och kan upprätthålla en låg eller omätbar virusnivå.