Det är något av en ond cirkel som har drabbat Sollefteå sjukhus. Läkarbristen på sjukhuset leder till en svår arbetsmiljö för de befintliga läkarna, som tvingas till ständiga jourer och stora övertidsuttag. Situationen gör det ännu svårare att behålla de läkare man har. Enligt Örnsköldsviks Allehanda har nyligen en läkare sagt upp sig i protest mot den dåliga arbetsmiljön på sjukhuset.

Bo-Göran Widman, överläkare vid Sollefteå sjukhus och ordförande i Ångermanlands läkarförening menar att det behövs insatser för att förbättra arbetsmiljön om man ska kunna rekrytera fler läkare.

Ett sätt att tillfälligt minska trycket på läkarna vore att anlita fler stafettläkare. Landstinget har dock redan bland de högsta kostnaderna i landet för hyrläkare.

Något som gör det särskilt svårt att rekrytera till Sollefteå kan enligt Bo-Göran Widman vara att det är ett litet sjukhus.

– De som arbetar på större sjukhus har spetskompetens inom ett område. Vid Sollefteå sjukhus behöver man ha en bred kunskap och det kan nog skrämma bort, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

De många övertidstimmarna vid Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus utreds för närvarande av åklagare, efter en åtalsanmälan av Arbetsmiljöverket. Det var Ångermanlands läkarförening som anmälde landstiget till Arbetsmiljöverket 2012 sedan landstinget inte velat betala straffavgift för läkarnas övertid under 2010 och 2011.