Förslaget kommer från Conny Johansson (S), kommunalråd i Falköping och ledamot i primärvårdsstyrelsen. I dag måste en vårdcentral ha minst två fast anställda läkare för att få utbilda nya specialister. Men alla vårdcentraler klarar inte att uppfylla kravet. Conny Johansson kallar det nuvarande systemet för ett »hot mot de små vårdcentralerna« och vill ändra reglerna. Enligt P4 Skaraborg har primärvårdsstyrelsen bett att få träffa regionledningen i Västra Götaland för att diskutera frågan.

– Jag förstår ju att tanken är att man ska kunna handledas av flera olika läkare under sin utbildning, det tror jag i grunden är sunt. Men det kan kanske vara så att läkare kan komma ut och handleda AT-läkare på en lite mindre vårdcentral också. Att man inte bara kan handleda på sin egen vårdcentral, säger Conny Johansson till lokalradion.

Men Skaraborgs läkarförening ger förslaget tummen ned. Enligt dem skulle det påverka patientsäkerheten.

– Vad förslaget inte säger rent ut det är att det inte kommer att finnas en läkare på plats. Det fungerar inte. AT-läkare måste på direkten kunna hämta en doktor. Det kan komma in en väldigt svårt sjuk patient och då ska det finnas en specialist att tillgå, säger läkarföreningens vice ordförande Karin Starzmann till P4 Skaraborg.

Hon ser det inte heller som någon lösning på rekryteringsproblemen. Snarare tvärtom.

– Vi har redan jättesvårt att få AT-läkare att stanna inom primärvården eftersom de flesta inte klarar av trycket och föredrar att jobba på sjukhus. Förslaget skulle försvåra för oss ännu mer, säger hon till P4 Skaraborg.