Läkarnas röst väger oerhört tungt i hälsofrågor. Om läkarna driver de här frågorna lyssnar man. Det fastslog professor Carl Johan Sundberg från Karolinska institutet, när Läkarförbundet den 2 juli presenterade sitt nya folkhälsoprogram vid ett seminarium i Almedalen (se också LT nr 27-28/2014).

Själv värnar han speciellt om fysisk aktivitet – han kom till debattpanelen i fotbollsdräkt, direkt från en vänskapsmatch – och kunde berätta att arbetet nu pågår med en tredje upplaga av FYSS, den handbok som är den fysiska aktivitetens motsvarighet till FASS. Den nya upplagan ska bli lättare att använda, och förhoppningsvis vara direkt kopplad till journalsystemen.

Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, betecknade det nya folkhälsoprogrammet som roligt och framåtsyftande.

– Nu gäller det att göra verkstad av det, sade hon, och tog upp Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars tid går ut vid årsskiftet.

– Jag hoppas att det blir en fortsättning.

Rubriken på programmet är »Det ska vara lätt att göra rätt« och handlar inte bara om läkarens möte med patienten, utan också om vad läkaren kan göra i samhället för att skapa bättre förutsättningar för hälsa. Men det handlar inte om löst tyckande, sade Läkarförbundets andre vice ordförande Ove Andersson när han presenterade programmet:

– De olika avsnitten är fackgranskade av experter, och det finns 50–60 referenser. Det är vetenskap bakom programmet.

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, välkomnade programmet.

– Det är synd att läkarna varit tysta så länge om folkhälsan, sade han. Ojämlikheten i hälsa är stor också här i Sverige. En lågutbildad man lever i genomsnitt 8–9 år kortare än en högutbildad kvinna.

– Det är väldigt lite debatt om hälsa. Min uppfattning är att hälsokonsekvenserna borde finnas med vid alla beslut.

En av punkterna i programmet är att Sverige ska avveckla rökningen till år 2025. Johan Carlson tycker det är rätt:

– Ska man välja en stor fråga, ska man ta tobaken först. Där är vi redan framgångsrika. Det är relativt lätt att vara emot tobak i dagens Sverige. Alkohol är känsligare.