Under en värmebölja ökar risken att dö med 3,1 procent för befolkningen i Stockholms län. Detta enligt en svensk studie, publicerad i Global Health Action den 12 mars i år, som bygger på en genomgång av samtliga dödsfall bland invånarna i länet 1990–2002.

Det var dock stora skillnader mellan olika grupper. För kvinnor under 65 år ökade mortalitetsrisken med hela 11 procent.

– Vid ihållande värmeböljor förefaller dödligheten öka mer bland kvinnor 45–65, och bland män i åldrarna 65 plus. Eventuellt finns en antydan, men detta behöver studeras mer, att det kan handla om kvinnor i områden med lägre socioekonomisk status, säger studiens försteförfattare Joacim Rocklöv, lektor i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet till Nyhetsbyrån Siren.

En annan sårbar grupp var psykiskt sjuka över 65 år. Där ökade risken att dö vid värmebölja med 9,9 procent.

Värmebölja definieras som minst två dagar i rad då temperaturen aldrig är lägre än 17,4 grader. Ju längre värmeböljan varar, desto mer ökar risken att dö.

– Vi ser att ökningarna vid ihållande värmeböljor är stor bland allmänheten och att ökningarna inte enbart beror på att redan »svaga« i sjukhusvård dör av, säger Joacim Rocklöv.

Studien behandlar också hur dödligheten påverkas av temperaturstegringar och kyla.

Läs artikeln: Susceptibility to mortality related to temperature and heat and cold wave duration in the population of Stockholm County, Sweden