– Alla ersättningssystem har både fördelar och nackdelar, och alla system kan manipuleras, hävdar Karin Träff Nordström, ordförande SFAM. Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, lyssnar intresserat. Foto: Miki Agerberg

Bakgrunden till seminariet är att SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, i maj antog ett policydokument om ersättningssystem i primärvården (se LT nr 21/2014). Arrangör för seminariet var SFAM och tidningen Dagens Medicin.

Arbetet med policyn satte igång på grund av debatten om sjukvårdens organisation, den som startade med Maciej Zarembas artiklar i Dagens Nyheter förra våren. Även om kritiken är hård mot existerande system så behövs någon form av ersättningssystem, deklarerade Karin Träff Nordström:

– Det behövs för att åstadkomma en rättvis fördelning av ändliga resurser, så att de patienter som har störst medicinska behov får mest. Alla ersättningssystem har både fördelar och nackdelar, och alla system kan manipuleras.

Den modell för ersättningssystem som SFAM förespråkar består av en mix av olika ingredienser. Den största delen ska utgöras av kapitering, alltså ersättning per listad medborgare. Men ska det fungera bra måste man vikta för ålder, vårdtyngd och socioekonomiska faktorer, förklarade hon.

Ersättning per besök kan finnas kvar, men ska utgöra en mindre del. Därutöver kan SFAM tänka sig vissa specialersättningar, till exempel för hemsjukvård.

Något man däremot vill ha bort helt är målrelaterade ersättningar – vare sig de är kopplade till medicinska utfallsmått, eller till att läkaren registrerar uppgifter i olika kvalitetsregister.

– Det här innebär förstås inte att läkaren inte ska tala med patienten om till exempel levnadsvanor, och kunna registrera resultatet, sade Karin Träff Nordström. Men hon ska inte få betalt för det. Det finns ingen evidens för att målrelaterade ersättningar passar i sjukvården.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren höll med:

– Man kan inte ta utfallet i ett kvalitetsregister och sätta en peng på det, sade hon. Överhuvudtaget ska man inte sätta en prislapp på alltför specifika saker.

Hans Karlsson, avdelningschef för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill att ersättningssystemen ska förenklas.

– Ersättningssystemen ska stödja målet att vi får en friskare befolkning, sade han. Vi behöver inte fler grejer att styra och mäta på, utan färre. Ta bort saker istället för att föra in fler.