Mats Erlandsson, överläkare, har representerat SD i regionfullmäktige i Skåne under mandatperioden och kandiderar även till nästa period.

Foto: Christiaan Dirksen

I en debattartikel i Aftonbladet tidigare i år kritiserade Läkarförbundet, tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal, Sverigedemokraternas besök på arbetsplatser inom vården.

Förbunden skrev bland annat att: »Det är helt naturligt att exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor protesterar när ett parti som inte tror på alla människors lika värde vill besöka deras arbetsplats, eftersom vården vilar på hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform med människovärdesprincipen i fokus.«

Samtidigt finns det sverigedemokratiska politiker som själva arbetar inom vården. Läkartidningen har talat med tre läkare som hoppas bli invalda i landstingsfullmäktige som representanter för partiet, i samband med höstens val.

Ilona Michalowski ser sitt politiska engagemang som en frihetskamp, Mattias Kristiansson vill arbeta för fler vårdplatser. I Skåne har överläkare Mats Erlandsson representerat partiet i regionfullmäktige under mandatperioden. De är tre av ytterst få läkare som kandiderar för Sverigedemokraterna i höstens val.

Både Ilona Michalowski och Mattias Kristiansson kandiderar till regionfullmäktige (Västra Götaland respektive Skåne) och båda lyfter fram hälso- och sjukvårdsfrågor som betydligt viktigare än exempelvis asyl- och invandringspolitik.

Ilona Michalowski växte upp i forna Sovjetunionen och är bosatt i Mölndal. Hon tog läkarexamen i Polen förra året och gör sin AT-tjänst i Danmark.

Hon är mycket kritisk till det hon upplever som ständiga försämringar av svensk sjukvård och debatterar aktivt via Facebook och egen blogg.

Ilona Michalowski vill inte bli intervjuad på telefon men har svarat skriftligt på några frågor från Läkartidningen.

På din blogg kopplar du tydligt ihop yrkesval med ditt politiska engagemang – vad är tanken bakom det?
»Jag tycker att det behövs medicinskt kunnig personal som beslutar om sjukvård. Jag tror att jag har mycket att tillföra sjukvårdspolitik genom min yrkeserfarenhet.«

Hur tror du att ditt engagemang inom SD kan påverka din läkarkarriär?
»Jag tror tyvärr att det kan skada min karriär. Även om jag har ett stort stöd bland kollegor så är det många som inte öppet vågar stå för det. Men jag hoppas att jag kommer att kunna göra nytta för många människor, det kanske är viktigare än sin egen karriär.«

Flera av Ilona Michalowskis blogginlägg har fått kritik för orimliga eller rentav stötande jämförelser.

Hon skriver bland annat:

»Att vara modig handlar inte om att säga det som anses vara rätt för stunden, utan att stå upp för det man tror på när det är som svårast att göra det. Historien är full av människor som vågat. Charles Darwin som vågade utmana kyrkan med sin evolutionsteori. Ignaz Semmelweis som vågade stå upp mot läkarkåren. Även Rosa Parks som vågade stå upp för sina rättigheter. Gemensamt med (Jimmie) Åkesson var att de hade ett samhälle som motverkade dem, en mobb som hatade dem och en media som smädade dem. Men priset för deras mod belönades av historien.«

I debatten om att Sverigedemokraterna nekas tillträde till Folkets hus skriver Ilona Michalovski i sin blogg att hennes farfar stred mot nazisterna och hennes morbror bekämpade kommunisterna med tillägget:

»Nu verkar det som om jag måste föra kampen för demokrati vidare här i Sverige.«

Mattias Kristiansson, SD-kandidat från Lund och legitimerad läkare sedan 2002, ser det som ett demokratiskt problem att samhället mobiliserar mot partiet.

– Jag tycker att det är olyckligt eftersom mycket av kritiken mot oss bygger på missförstånd. Nu vet jag att det pågår ett arbete på central nivå om att få igång en dialog med inte minst vårdfacken om vår politik och att det inte står i konflikt med vårdetik.

Hur menar du då missförstånd?

– Framför allt att åsikter som partiet haft en gång i tiden klistras på oss fortfarande. Debatten kring vårdrättigheter för papperslösa upplever jag som onyanserad. Det är faktiskt inte så stora skillnader mellan oss och övriga riksdagspartier som görs gällande.

Mattias Kristiansson pekar på situationen i Skåne där Sverigedemokraterna i vissa kommuner vuxit snabbt och utmanar Socialdemokraterna och Moderaterna om att vara största parti.

– För mig ligger det demokratiska problemet i att samhället markerar så tydligt mot ett parti som börjar få ett så brett stöd. Varför inte i stället se det som en resurs att exempelvis fler läkare kan göra nytta i Sverigedemokraterna?

– Jag upplever inte att mina åsikter kring invandrings- och flyktingpolitik skiljer sig från folk i allmänhet. Grunden för att jag engagerat mig politiskt är att jag vill förbättra vårdsituationen i Skåne, säger Mattias Kristiansson.

Överläkare Mats Erlandsson har representerat SD i regionfullmäktige i Skåne under mandatperioden och bland annat engagerat sig i personalpolitiska frågor. Han har föreslagit att regionen bör arbeta mer aktivt för att rekrytera svenskar som läser medicin i Danmark till praktikplatser och anställningar i Skåne.

Fotnot: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har under våren antagit en ny lokaluthyrningspolicy med en rekommendation att inte hyra ut till partier som Sverigedemokraterna.

Ilona Michalowski, AT-läkare, Mölndal, svarar:

Hur har läkarkollegor reagerat sedan du blev SD-politiker?

– De allra flesta väldigt positivt. Den värsta reaktionen jag fått är en läkarvän som sagt till mig att han inte står bakom SD, men står bakom mig som vän.

Vilken reaktion har du fått från patienter?

Jag känner mig väldigt uppskattad av mina patienter. Jag skiljer på min kandidatur och mitt läkaryrke. Jag tror inte att någon patient vet att jag kandiderar.

På vilket sätt tycker du att vården blir sämre för varje år, som du skriver i din blogg, och vad ser du för orsaker?

– Genom vad jag fått höra av forna arbetskollegor inom vården. Men även genom patienter som krävt vård under en längre tid. Orsaken ser jag som för lite pengar och för lite personal. Jag anser att Sverige borde satsa minst lika mycket av sin BNP på sjukvård som USA gör.

Läkarförbundet med flera (debattartikeln, Aftonbladet) har tagit ställning mot SD och menar att partiet inte tror på alla människors lika värde och att det går emot vårdens etiska plattform. Hur ser du på det?
– SD har ju en politik som förs i de flesta länder i dag. Särskilt här i Danmark där jag jobbar just nu. Därför blir påståendet om att SD inte tror på alla människors lika värde detsamma som att påstå att hela världen har fel och bara Sverige rätt.
Kort sagt, artikeln bygger på folks vanföreställningar om SD, som tyvärr ges alltför mycket utrymme i media.

Mattias Kristiansson, legitimerad läkare, Lund, svarar:

Varför blev du engagerad i Sverigedemokraterna?

– Bristen på vårdplatser är ett stort problem i Skåne. Både borgerliga och socialistiska styren har misslyckats på det området och jag upplever att det är en fråga som jag kan driva i Sverigedemokraterna.

Tycker du själv att partiet står för alla människors lika värde?

– Jag tycker det är en komplex fråga. Samtidigt som det är rätt att viss vård som inte kan anstå ska ges till alla som befinner sig i Sverige, så kan vi i en förlängning inte ta ansvar för personer som inte betalar skatt här.

På vilket sätt vill du bidra till att partiet förändrar sin politik?

– Jag har min sakkunskap från medicinstudier och arbete inom vården. För mig är det problematiskt om akademiker inte vågar engagera sig i partiet och därmed inte kan hjälpa det fram till bättre ställningstaganden.

Kan du ge exempel på någon fråga där du tycker att partiet mognat?

– Ett bra exempel är att Sverigedemokraterna för fyra år sedan motionerade i riksdagen om att sjukvården per automatik skulle rapportera patienter som var i Sverige illegalt. Det var ett ogenomtänkt förslag, som partiet utvärderat och slopat.

Mats Erlandsson, överläkare och specialist i anestesi- och intensivvård, Malmö, svarar:

Vilka frågor har du drivit som politiker i Region Skåne?

– Sverigedemokraterna är det parti som lämnat in flest motioner och det har bland annat handlat om aktiv hälsostyrning, upplysning om LCHF till diabetiker och fetmapatienter, införande av äldrevårdscentraler och stopp för medverkan i omskärelse av icke beslutskompetenta små pojkar.

Vad hoppas du av valet?

– En förhoppning är att vi ska vara två läkare som representerar Sverigedemokraterna i Region Skåne. För närvarande är jag ende läkaren med en ordinarie plats i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hur ser du på kritiken mot Sverigedemokraterna när det gäller alla människors lika värde?

– Om det rör sig om vård till personer som uppehåller sig illegalt i landet så tycker jag exakt som Sverigedemokraterna. Det är en skandal att de personerna ska ha i stort sett gratis sjukvård till skillnad från bland annat fattiga pensionärer som inte har råd med vård eller mediciner.

Läkare på SD-valsedlar till landsting 

Läkare som kandiderar för Sverigedemokraterna i landstings- och regionval är Ilona Michalowski, Mölndal, plats 4 på 1 av 5 SD-listor i Västra Götaland, Tor Ingels, legitimerad läkare från Halmstad, plats 8 i Halland, samt i Skåne Mattias Kristiansson, Lund, och Mats Erlandsson, Malmö, platserna 4 respektive 2 (totalt 6 listor).

Bakgrund

Sverigedemokraterna (SD) är grundat 1988. Partiets ordförande är sedan 2005 Jimmie Åkesson. Partiets grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes till viss del av personer tidigare verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer. Sverigedemokraterna kritiserar det mångkulturella samhället och vill ha minskad invandring. Utifrån en analys av partiets invandrarpolitik år 2012 kom en statlig utredning fram till att det är att betrakta som ett främlingsfientligt parti.

Under rubriken »Invandring« skriver partiet på sin hemsida bland annat att »Sverige kraftigt måste begränsa invandringen« och »Vi vänder oss emot det multikulturella samhällsbygget då det förutsätter splittring, utanförskap och även kräver att vi i Sverige ska anpassa oss till andra kulturer.«

Källor: Wikipedia och Sverigedemokraterna.se