Både statliga sjukhus och sjukhus som drivs av Läkare utan gränser har attackerats, enligt rapporten. Förutom attacker på människor har det också skett upprepade angrepp där sjukhus plundrats och förstörts. Bland annat förstördes Läkare utan gränsers sjukhus i Leer i delstaten Unity State, som var det enda sjukhuset med avancerad vård i ett område med 270 000 invånare.

Attacker mot sjukvården är inget nytt i Sydsudan, men omfattningen under den nuvarande konflikten är särskilt alarmerande, skriver Läkare utan gränser, som fördömer attackerna.

– Krigföring som inte stannar utanför sjukhusets portar utan betraktar sjukvård som en del av slagfältet innebär en fullständig urholkning av krigets lagar. Konsekvenserna för en redan extremt utsatt befolkning som i Sydsudan är helt enkelt förödande i en tid då de behöver tillgång till sjukvård som mest, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser i Sverige, i ett pressmeddelande.