IVO har gjort en inspektion av sjukvårdens beredskap för en värmebölja. Illustration: Colourbox

Torsdagen den 24 juli, en av värmeböljans hetaste dagar, gjorde IVOs tjänstemän oanmälda inspektioner vid Länssjukhuset Ryhov och vid fyra vårdcentraler i Jönköping. Tanken var att granska beredskapen mot värmeböljan, förklarar Lennart Pettersson, enhetschef vid IVO i Jönköping:

– Alla sjukhus reducerar antalet platser på sommaren. Vi ville veta hur vårdgivaren har riggat för att klara sådana situationer som en värmebölja, kanske med ökad tillströmning av patienter.

– Vår slutsats är att varken slutenvården eller primärvården upplevde större problem än under en vanlig sommar. Givetvis fanns det patienter som mådde sämre i sin grundsjukdom på grund av värmen. Men vi såg inte fler nya patienter än förväntat som blivit dåliga på grund av för lite vätska.

Vad gäller Länssjukhuset Ryhov framhåller Lennart Pettersson god organisation som en framgångsfaktor. Vid dagliga styrningsmöten får verksamheten en överblick över behov och kapacitet på hela sjukhuset. På så sätt finns en flexibilitet att snabbt ställa om vid akut behov av platser. Under sommaren har det inte rått någon platsbrist på sjukhuset.

Dagen därpå följde IVO upp med att inspektera sex äldreboenden i Jönköpings kommun. Man valde äldreboenden som är kopplade till de inspekterade vårdcentralerna, för att kunna se en större del av vårdkedjan. Om äldreboendena har ett bra förebyggande arbete, bör det minska trycket på sjukvården.

Kommunen har lagt ut instruktioner om åtgärder vid värmebölja på sitt intranät, och inspektionerna visade att dessa nått ut till all personal. Denna information finns också med i introduktionen för semestervikarier. Det handlar bland annat om extra dryck, lämplig klädsel och inköp av fläktar och parasoller.

– Jönköpings kommun är väl förberedd, säger Lennart Pettersson. Man kan anta att det finns ett samband mellan detta och ett minskat tryck på primärvård och slutenvård.

Lennart Pettersson tror att det är första gången IVO har gjort en inspektion av sjukvårdens beredskap för en värmebölja. IVO i Örebro och Umeå har gjort rundringningar till äldreboenden, men ingen har undersökt sjukvården.

– Jag har också ringt till chefläkarna i Östergötlands och Kalmar län, de två andra länen i vår region, säger han. De gav samma bild som vi har i Jönköping – inget ökat tryck på grund av värmeböljan.