Artikeln, som publicerades i Dagens Nyheter den 20 juli, är undertecknad av bland andra psykiatriprofessorerna Jan Beskow och Marie Åsberg och av Cecilia Modig, ordförande för Mind. Mind är en ideell förening som bland annat driver stödlinjen Självmordsupplysningen.

Varje år dör omkring 1 500 personer i Sverige på grund av självmord. Det är ungefär fem gånger så många som i trafiken, påpekar de. Men medan dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt under lång tid, har antalet självmord de senaste åren legat kvar på ungefär samma nivå. Bland unga vuxna kan man till och med se en viss ökning.

Riksdagen har formulerat nollvisioner både för trafiken (1997) och för självmord (2008). Men medan nollvisionen för trafiken har fått starkt genomslag, så är nollvisionen för självmord praktiskt taget okänd.

Ska man nå resultat behövs en statlig instans som håller ihop arbetet, konstaterar författarna. Det framgångsrika arbetet mot trafikdöden leddes av Trafiksäkerhetsverket (1968–1992), som sedan slogs ihop med Vägverket.

Inom självmordsprevention skulle motsvarande uppdrag kunna ligga på en särskild avdelning inom Folkhälsomyndigheten, om den får tillräckliga resurser och mandat för detta. Om detta inte går bör man överväga att bilda en ny statlig myndighet för uppgiften, anser författarna.