– Vi behöver hitta nya sätt att kommunicera med yngre läkare som är vana vid att konsumera information i realtid via smartphone. En första version av appen tas i bruk efter sommaren, säger Anders Plantin, kirurg och chef för studierektorerna vid Skaraborgs sjukhus.

Enligt sjukhuset blir man först i Sverige med att övergå till att kommunicera med AT-läkare via en app, där all information kring handledning och utbildning kommer att finnas. På sikt kommer tekniklösningen även att omfatta ST-läkare och läkarstudenter.

Skaraborgs sjukhus har ett 80-tal AT-läkare med placering i Skövde och Lidköping. Sedan förra året gör också läkarstudenter från Sahlgrenska akademin en del av sin grundutbildning för de kliniska terminerna i Skövde.

– Det har förstås varit en stor och viktig förändring för Skaraborgs sjukhus och fick oss att ta tag i arbetet med en mobilapp, säger Anders Plantin.

– Vi har överlag en bra verksamhet för AT-läkare med återkommande placeringar i toppskiktet i Sylfs AT-rankning för både Skövde och Lidköping. Men vi hade en dipp 2006 i rankningen, och just tillgänglighet och information är ett förbättringsområde som vi försökt prioritera efter det.

Duger inte traditionell dator och mejl?

– Vi kan se att yngre läkare missar en hel del information. Kanske för att AT-läkare och läkarstudenter hoppar runt så mycket inom olika delar av vården. Min erfarenhet är också att medarbetare som jobbar ute i vårdproduktionen inte läser så mycket på interna hemsidor.

Skaraborgsappen bör vara användbar även för andra sjukhus som vill förnya sina arbetsformer, tror Anders Plantin.

Till viss del har Skaraborgs sjukhus hämtat inspiration från Uppsala universitet, som tagit fram en särskild app – KlinikKurt-appen – för kursutvärdering av läkarstudenternas kliniska placeringar.

Jesper Hessius var under studietiden i Uppsala engagerad kring att förenkla informationsflödet med hjälp av applösningar.

– Förutom KlinikKurt tog jag fram en mobilapp i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset som samlade referensvärden för labbprover, säger Jesper Hessius, som efter examen vikarierar som underläkare på medicinkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

Han upplever att teknikskiftet går snabbt på läkarprogrammet., och att man ser rätt stor skillnad enbart genom att jämföra studenter på de tidiga terminerna med dem i slutet av utbildningen.

– Betydligt fler av de yngsta studenterna använder surfplattor och håller utkik efter utbildningsrelaterade appar och hjälpmedel, säger Jesper Hessius.

– Tyvärr uppfattar många mobiltelefonen fortfarande som ett något oseriöst arbetsredskap, men det kan nog vara en tidsfråga innan attityderna förändras där också.

Kan en sammanhållen app för läkarutbildning var en lösning?

– Hindret där är nog snarare upphandlingsregler och att universiteten bundit upp sig för specifika IT-lösningar. Men i Uppsala har man på vissa kurser på eget bevåg tagit fram webbappar som samlar övningsfall och kursmaterial.