Donationsrådets ordförande, Heidi Stensmyren, tillika ordförande för Läkarförbundet, är en av de ledamöter som får förnyat förtroende när regeringen nu besämt vilka som ska ingå i rådet för de kommande tre åren.

Det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation vid Socialstyrelsen har till uppgift att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens arbete med att främja organ- och vävnadsdonation i Sverige. Rådet har totalt åtta ledmöter från bland andra regeringen, Sveriges Kommuner och landsting, olika sjukhus samt Njurförbundet.