Det pågående ebolautbrottet i Västafrika är det största sedan man identifierade viruset 1976. Den 23 juli hade, enligt WHO, totalt 1 201 fall, varav 672 dödsfall, rapporterats i de tre länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia där utbrottet pågår. Bland de drabbade finns många som arbetar i hälso- och sjukvården. Ett fall har rapporterats från Nigeria, men sannolikt hade personen smittats i Liberia. Det nu pågående utbrottet som började i Guinea vid årsskiftet orsakas av en Ebolaart, Zaire ebolavirus, som också tidigare gett upphov till stora utbrott med hög dödlighet.

Enligt den svenska Folkhälsomyndigheten är risken för spridning till Sverige liten eftersom få personer härifrån reser till den drabbade regionen. Folkhälsomyndigheten påpekar dock att den har beredskap för att snabbt kunna ställa diagnos om prov skulle skickas dit. Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, anser dessutom att smittrisken för resenärer till de drabbade länderna är mycket liten. Inget fall har hittills upptäckts bland återvändande resenärer i Europa.

I det drabbade området i Västafrika är dock läget fortsatt allvarligt, konstaterar WHO i sin senaste uppdatering. Läkare utan gränser skriver på sin webbplats att hälso- och sjukvårdsmyndigheter och internationella organisationer kämpar med att få utbrottet under kontroll, med resurser som redan är på bristningsgränsen.

EU-kommissionen meddelade dock den 30 juli att den drar ett strå till stacken och skjuter till ytterligare 2 miljoner euro till arbetet med att stoppa utbrottet. Kommissionen har tidigare avsatt 1,9 miljoner euro. Pengarna kanaliseras via WHO, Läkare utan gränser och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC.