Det är Elisabetta Dejana, i dag verksam som professor vid universitetet i Milano, som nu knyts till Uppsala. Anslaget löper över tio år och är den sjätte topprekryteringen inom medicinområdet som beviljats medel i år inom ramen för satsningen på internationell rekrytering av framstående forskare. Satsningen, som är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet, inleddes 2013 då två rekryteringar inom medicinområdet beviljades.