Vad krävs för att vården ska bli en valfråga? Seminarium i Almedalen. Från vänster moderatorn Susanna Popova, Anders Blanck, vd LIF, Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet, Eric Sundström, chefredaktör Dagens Arena, Boa Ruthström, chef Arena Idé, Ulrika Schenström, politisk rådgivare på Hallvarsson & Halvarsson. Foto: Miki Agerberg

Höstens val kommer att bli ett välfärdsval, ett val där värderingar kommer att spela stor roll. Välfärdsfrågorna ligger högst i väljarundersökningarna, och många väljare tycker att sjukvården är allra viktigast.

Trots detta tror Ulrica Schenström, politisk rådgivare vid Hallvarsson & Halvarsson och tidigare nära medarbetare till Fredrik Reinfeldt, inte att sjukvården kommer att bli någon stor fråga i höstens val. Partierna vill inte, sade hon:

– Politikerna vet att det är stora organisatoriska problem de måste ta tag i: landstingen, styrsystemen och så vidare. Ingen politiker har svaren på detta.

Ulrika Schenström deltog i ett seminarium i Almedalen den 2 juli, arrangerat av bland andra LIF, Arena Idé och tankesmedjan Leading Healthcare.

Anders Blanck, vd för LIF, nämnde att socialminister Göran Hägglund ändå gjort ett försök nyligen, när han i försiktiga ordalag talade om att sjukvården kanske borde förstatligas. Men han fick inget gensvar.

Sjukvårdsorganisation är svårt att diskutera, påpekade Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet:

– Vi får ingen stor diskussion om organisation. Men kanske om likvärdighet och tillgänglighet, sådant som påverkas av organisationen.

Vinster i välfärden är också något som inget parti vill tala om, utom Vänsterpartiet, som gjort det till en huvudfråga, men det räcker inte för att få igång en debatt.

Eric Sundström, chefredaktör för Dagens Arena, beklagade att de stora partierna, speciellt S och M, låst fast sig i ett teknokratiskt tänkande där det viktigaste av allt är att hålla överskottsmålet. Han såg tre anledningar till att Socialdemokraterna inte driver vårdfrågan inför årets val: partiet har valt en annan strategi, partiet är märkt av ledarstriderna efter förra valet, och det finns ingen ledande socialdemokrat som driver vårdfrågorna.

Nu har visserligen Stefan Löfven utlovat att hälsoklyftorna i Sverige ska slutas på en generation. Men Eric Sundström var skeptisk:

– Ska man hålla överskottsmålet finns det inte pengar till detta, fastslog han.