En av de »myter« som SKL vill avliva i en ny rapport, »Myter och fakta om vården i Sverige«, är att den stadiga trenden mot allt färre vårdplatser i Sverige skulle leda till fler överbeläggningar och hota patientsäkerheten.

I rapporten hävdas bland annat att minskningen av vårdplatser skulle ha bromsats upp och att åtta landsting till och med skulle ha utökat vårdplatserna något.

Möjligen bygger det påståendet på inte helt färska data. För sanningen är, åtminstone om man får tro SKL:s egen årliga statistik över landstingens verksamhet, att minskningen åter tar fart. Mellan 2012 och 2013 försvann ca 400 vårdplatser inom den somatiska specialistvården, vilket är mer än under hela perioden 2009–2012. Räknat i antalet vårdplatser per 1 000 invånare sjönk tillgången på vårdplatser mellan 2012 och 2013 från 2,18 till 2,12.

Minskningen av antalet vårdplatser i relation till befolkningsmängden skedde i alla landsting utom ett, Östergötland. Särskilt kraftig var minskningen i Uppsala, Skåne och Västmanland. Stockholm, ett landsting som gärna berömmer sig för att bygga ut sjukvården, fick visserligen ett 60-tal nya vårdplatser inom somatisk slutenvård under 2013, men utbyggnaden håller inte jämna steg med befolkningsökningen, varför kvoten vårdplatser/invånare ändå minskar.

När det gäller påståendet att vårdplatsminskningen inte leder till fler överbeläggningar verkar SKL ha ett starkare stöd i statistiken. SKL publicerar sedan 2013 månatlig statistik över överbeläggningar och utlokaliseringar. Om man jämför perioden januari–mars 2013 med motsvarande period 2014 har det genomsnittliga antalet överbeläggningar per 100 vårdplatser minskat från 2,7 till 2,5 medan utlokaliseringar per 100 vårdplatser minskat från 1,5 till 1,2. Minskningen i antalet vårdplatser tyckas alltså inte ha lett till förvärrad överbeläggningsproblematik.

Vårdplatser inom somatisk slutenvård
ÅrVårdplatserVårdplatser/1 000 invånare
200821 3022,3*
200921 1112,3*
201021 0192,23
201120 9892,21
201220 8172,18
201320 4212,12

Källa: SKL

* Siffran redovisades endast med en decimal