2013 slog Socialstyrelsen i två beslut fast att det inte är förenligt med lagen att röntga all inkommande post i jakt på till exempel narkotika eller vapen, så som sker vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Efter Socialstyrelsens beslut har IVO haft ett öga på regionkliniken för att tillse att man anpassar sina rutiner till gällande lag. Röntgen har dock fortsatt att användas generellt och därför har IVO nu beslutat om ett föreläggande, som innebär att kliniken ska upphöra med metoden senast den 7 juli, annars hotar ett vite på 100 000 kronor.

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård får försändelser till en patient undersökas enbart efter beslut från chefsöverläkare. En sådan kontroll ska journalföras. Någon generell undersökning av all inkommande post får dock inte ske.