I alla landsting har förskrivningen sjunkit under perioden. Förskrivningsstatistiken ligger till grund för utbetalning av stimulansmedel inom ramen för regeringens patientsäkerhetssatsning 2011–2014. 

– Det har gått ner kontinuerligt under åren 2011–2014. Det var trögt i början, men en bidragande faktor har varit möjligheten för förskrivarna att ta del av och reflektera över sina egna förskrivningsmönster, bedömer Eva Estling, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor på Sveriges Kommuner och landsting.

– Och Strama-grupperna har gjort ett jättejobb!

Det landsting som minskat mest under det senaste året, Kronoberg, minskade med 12 procent, från 290 till 255 recept per 1 000 invånare och år. Det landsting med minst nedgång, Uppsala, minskade med 4 procent, från 292 till 279 recept per 1 000 invånare. 

Och det landsting som skrev ut flest recept per invånare under den senaste perioden var Stockholm. Där gick förskrivningen ned från 319 till nu 297 recept per 1 000 invånare under perioden, en minskning med 7 procent.

Redan 2011 hade Stockholm den högsta förskrivningen i landet, 413 recept.

Lägst förskrivning har fortfarande Västerbotten, i år 217 recept per 1 000 invånare, efter en minskning med 5 procent. 

Läs även:
Landstingen klarade antibiotikamålen