Ett internationellt forskarlag, lett av Johan Sundström vid Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, har i tagit reda på hur man mest effektivt använder sig av blodtryckssänkande läkemedel. Det skriver Uppsala universitet i ett pressmeddelande

Forskarna räknade ut risken för en hjärt–kärlhändelse hos varje patient i studien. De studerade sedan hur de blodtryckssänkande läkemedlen skyddade mot hjärt–kärlhändelser i förhållande till vilken risk patienterna hade från början.

– Vi fann att man kan förhindra fler hjärt–kärlhändelser om man behandlade patienter med hög risk än om man behandlade dem med låg risk. Studien stödjer därför användandet av risk för hjärt-kärlhändelser i beslutet om blodtryckssänkande behandling, säger Johan Sundström, forskare vid UCR och institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, i pressmeddelandet.

För kolesterolsänkande behandling har det varit praxis att räkna ut patientens risk för hjärt–kärlhändelser och använda denna risk i resonemanget om behandling, i stället för själva kolesterolvärdet. För blodtryckssänkande behandling har man hittills inte använt sig av den här metoden, utan fokuserat på blodtrycksnivån, skriver universitetet.

– Ett riskbaserat omhändertagande är troligen mer kostnadseffektivt än ett blodtrycksbaserat. Det kan minska antalet patienter som behöver behandling, vilket leder till lägre läkemedelskostnader. Samtidigt kan även antalet fall av stroke och hjärtinfarkt minska, säger Johan Sundström.

Läs artikeln på thelancet.com:
Blood pressure-lowering treatment based on cardiovascular risk: a meta-analysis of individual patient data