Folkpartiet i Stockholms läns landsting slår i »Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård« fast att partiet ska vara det i landstinget som mest aktivt använder innovation för att förbättra vården för invånarna i länet.

Under punkten »Snabbskrota stressande IT-system!« skriver partiet bland annat att landstinget ska ta fram en avvecklingsplan för att snabbare fasa ut gamla och dåligt fungerande IT-stöd. De vårdgivare som håller fast vid dåligt fungerande teknik ska också straffas med lägre ersättning till de bättrat sig.

Partiet vill även satsa på införandet av mobila IT-stöd för vårdpersonalen och fasa ut fasta arbetsstationer. Folkpartiet förespråkar även en vårdens egen »App store«, där landstinget kan driva fram och godkänna de beslutsstöd som personalen behöver.