Studien har granskat 17 625 inbokade operationer mellan 2007 och 2012 vid ortopediavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

De vanligaste orsakerna till att en inbokad operation inte genomfördes var att patienten själv bokade av operationen (33 procent), att kliniken fick köpa vård hos annan vårdgivare för att klara vårdgarantin (29 procent), att patienten inte var tillräckligt medicinskt förberedd (12 procent) och att akuta patienter fick prioriteras (9 procent).

Även om det aldrig går att helt undvika att operationer ställs in menar författarna att andelen skulle kunna minska, exempelvis genom att i högre grad tillämpa en personcentrerad vård där patienten blir mer delaktig i och ansvarig för sin behandling. En annan åtgärd som diskuteras är separata operationsavdelningar för planerad och akut vård.