Etikforskaren Jennie Ahlgren vid Lunds universitet har i djupintervjuer samt en enkätundersökning frågat 1 000 personer om deras inställning till gentester och individuella kostråd, enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.

– 73 procent var positiva till att göra ett gentest och få personliga kostråd, det var överraskande många. Många är trötta på att det ständigt kommer nya modedieter och de flesta upplevde kostråd baserade på deras egna gener som mer tillförlitliga, säger Jennie Ahlgren i pressmeddelandet.

Många av de tillfrågade var oroliga för konsekvenser av gentester, till exempel ur ett integritetsperspektiv.

– Men trots risker och etiska problem var majoriteten ändå positiv till att testa sig. De kunde också tänka sig att låta gentesta sina barn, för att få råd om kost. Trots att man sade sig värna om integriteten, så triumfade intresset för barnens hälsa.

Jennie Ahlgren disputerar den 10 oktober vid CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap, vid Lunds universitet med sin avhandling »Personaliserad nutrition och etik – en empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull«.