Konferensen äger rum 27–29 augusti och samlar över 300 deltagare, däribland ministrar, ledare för FN-organ, experter på hälsa och klimat och hållbar utveckling samt representanter för civilsamhället.

Konferensen har två huvudteman: hur hälso- och sjukvården ska bli bättre på att klara klimat-beroende hälsorisker som exempelvis extremt väder, infektioner och hot mot livsmedelssäkerhet och livsmedelstillgång, samt hur hälsa ska kunna främjas samtidigt som luftföroreningar och klimatpåverkande ämnen bekämpas.

För vart och ett av dessa områden kommer konferensen att ta fram rekommendationer till beslutsfattare med förslag till åtgärder. 

Läs mer om hälso- och sjukvård och klimat i Läkartidningens tema Framtidens miljö och hälsa, nr 14/2014.