Till konferensen, som pågår i tre dagar och arrangeras av Läkaresällskapet, har man bjudit in ledande experter från Europa, USA och Japan.

– De inbjudna talarna är valda för att de representerar en bred ansats och inte är nischade på enskilda frågor, som vitamin D, berättade Gunnar Akner, ledamot i organisationskommittén, vid en presskonferens på onsdagen.

Han menade att frågan om hur vi ska klara framtidens demografiska utmaningar behöver diskuteras över nationsgränserna.

– Vi förmår inte lösa det i Sverige. Det behövs en bred internationell diskussionsmiljö om multisjuklighet och hur vi ska ta hand om sjuka gamla människor.

På konferensen kommer både organisatoriska frågor och frågor kring specifika behandlingsinsatser att diskuteras, berättade Carina Metzner, ST-läkare i geriatrik och även hon ledamot i organisationskommittén. Själv är hon nyfiken på talarna från Japan, ett land som när det gäller den demografiska utvecklingen ligger före Sverige.

– Man har satt i gång gigantiska screeningprogram, men det verkar inte vara helt klart vad man ska göra med de fakta man får fram.

Det finns i dag en stor enighet om att utmaningen inte så mycket är ekonomisk som organisatorisk – vårdens organisation inte är anpassad för patientgruppen. Därför tyckte Carina Metzner att det var lite synd att man inte lyckats locka några beslutsfattare, på vars bord mycket av organisationsfrågorna ligger.

– De har blivit inbjudna men inte kommit.

Läs även:

Geriatriken behöver skifta fokus – från sjukdom till person