Beskedet kommer i en artikel i Expressen, skriven av partiordförande Jan Björklund och riksdagsledamot Barbro Westerholm.

De båda konstaterar att: »Det finns många situationer där surrogatmoderskap skulle kunna vara en möjlighet att bli förälder. Det kan handla om kvinnor som inte har en fungerande livmoder eller där livmodern tagits bort till exempel vid en canceroperation, eller om ofrivilligt barnlösa som inte kan få ett adoptivbarn.«

Surrogatmoderskap kan enkelt beskrivas som att en kvinna är gravid med någon annans barn. Surrogatmamman tar emot ett befruktat ägg genom provrörsbefruktning, och efter födseln tar de tilltänkta föräldrarna hand om barnet.

Jan Björklund och Barbro Westerholm skriver att detta är godkänt i tolv EU-länder och att en majoritet inom Statens medicinsk-etiska råd uttalat att metoden är etiskt godtagbar.

De pekar på att en statlig utredning nu utreder frågan och slår fast att: »Om utredningen kommer fram till att det går att skapa starka garantier för surrogatmoderns rättigheter och barnets bästa, så anser Folkpartiet att surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.«

Tidigare har Centerpartiet tagit ställning för surrogatmoderskap. Partiet skriver på sin hemsida bland annat att: »Det skulle också ge lycka åt många barnlösa par för vilka det då skulle bli möjligt att skaffa barn.«

Läs artikeln i Expressen här: http://www.expressen.se/debatt/folkpartiet-tillat-surrogatmoderskap/

Surrogatmoderskap var vidare ämne för en diskussion på förra årets medicinska riksstämma, se artikel här: http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/12/Surrogatmoderskap–for-vems-basta/