En socialförvaltning vände sig till en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin för att få ta del av en mans journal i samband med en barnavårdsutredning gällande hans dotter.

Mannens läkare skickade över hela journalen, men ställde upp som villkor att uppgifterna bara fick användas för barnavårdsutredningen. JO tolkar det som att läkaren försökt göra ett sekretessförbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Enligt JO kan dock inte ett sådant förbehåll ställas upp i förhållande till en myndighet.

Enligt JO borde läkaren i stället ha upprättat ett utlåtande med de uppgifter som var av betydelse för ärendet. Detta hade begränsat utlämnandet av uppgifter och samtidigt underlättat för socialtjänsten att bedöma förhållandena.