För att säkra bemanningen dagtid i primärvården i Kiruna har landstinget beslutat att distriktsläkarna ska sluta gå jourer. Akuta primärvårdspatienter ska i stället vända sig till akutmottagningen, där man har fått ökad bemanning och där det sedan ett år finns akutläkare.

Enligt Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, har beslutet tagits utan dialog med de distriktsläkare som nu får jourpassen indragna.

– De känner sig överkörda, säger Robert Svartholm, som menar att följden kan bli att orten, som redan i dag är starkt beroende av stafettläkare, förlorar ännu fler fasta distriktsläkare.

Enligt honom är det just möjligheten att ta lite längre perioder av kompledigt som har varit det som lockat med arbetet i Kiruna.

– Jag har hört folk som säger att de kommer att sluta i och med det här beslutet, eftersom det inte blir intressant att jobba i Kiruna längre.

Robert Svartholm påpekar också att många akutläkare på mindre sjukhus är lokala distriktsläkare som vidareutbildat sig för att kunna handlägga lite större skador och hjärtinfarkter. För att värna om de lokala distriktsläkarna borde man ha hört med dem om de var intresserade av att arbeta på akuten.

– Det måste finnas lokalt förankrade läkare. Att bygga på tillfälligt inhoppande läkare är inte bra.