Förra året dog 1 258 kvinnor i sjukdomen, motsvarande 31,2 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med cirka 40 procent på 15 år. Detta enligt ny statistik från Socialstyrelsen, som Hjärt-Lungfonden beställt. För män är minskningen 8 procent.

Fonden bedömer, skriver Dagens Nyheter, att minst en halv miljon svenskar är drabbade av KOL. Att sjukdomen i större utsträckning drabbar kvinnor beror på att de flesta fallen orsakas av rökning.

– Männen rökte mest under 40-, 50- och 60-talet och kvinnorna tog sedan efter under 90-talet. Den topp vi såg hos män förut ser vi hos kvinnor i dag, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.