SKL:s ordförande bemöter en tidigare debattartikel av Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, där hon välkomnade att Göran Hägglund och KD tagit ställning för en förstatligad vård.

Enligt Anders Knape skulle ett förstatligande leda till en »centralistisk och byråkratisk struktur« där besluten tas långt från personal och patienter. Han framhåller att de medicinska resultaten i Sverige är bland de bästa i världen och att många små landsting hävdar sig väl i nationella kvalitetsjämförelser.

Anders Knape pekar också på att landstingen inte längre arbetar isolerat utan att det på en rad områden tagits initiativ till en långtgående samordning; exempel är de Regionala cancercentrumen, den nyligen avslutade strokekampanjen samt arbetet med en gemensam process för ordnat införande av nya läkemedel.

Att Läkarförbundet önskar att staten ska tala om var läkare ska arbeta avfärdar Heidi Stensmyren helt.

– Jag tror att han rasslar med sablarna lite grann. En nationellt finansierad vård innebär absolut inte att man ska sitta på regeringskansliet och tala om var läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal ska jobba, säger Heidi Stensmyren, som samtidigt är positiv till att det nu förs en hälso- och sjukvårdsdebatt på nationellt plan som inte bara handlar om vinster i vården.

– Vi vill ha en framåtsyftande debatt och ökad nationell styrning och samordning ligger i tiden.