Håkan Wittgren. Foto: Max Brouwers

När Håkan Wittgren rekryterades som VD för Läkarförbundet hösten 2008 fick han ett antal uppdrag. Enligt honom är de nu i stort sett är genomförda, vilket är huvudskälet till att han valt att lämna uppdraget.

– Jag har jobbat med rekryteringen, och medlemsantalet som var 39 000 när jag kom har ökat till 46 700 vid halvårsskiftet. Vi har skapat regionföreningar, vi har gått med i PTK, vi har tecknat inkomstförsäkring. En av de sista pusselbitarna var uppstarten av industriläkarföreningen som blev klar i våras.

När bestämde du dig?

– Jag har haft en dialog under sommaren med CS och redovisat uppdragen och känt att det var lagom tid efter sex år att vid lämpligt tillfälle kliva av och gå vidare till något nytt.

Vid förbundsfullmäktigemötet i maj i år anklagade Läkarförbundets tidigare ordförande Marie Wedin ledamöter i centralstyrelsen (CS) för illojalitet i samband med hanteringen av frågan om förmånsbeskattning av förbundets så kallade presidielägenhet.

Det har också framkommit kritik i CS mot hur frågan sköttes av kansliet. Har din avgång något med den saken att göra?

– Absolut inte, revisorerna konstaterade ju att VD och kansliet skött frågan korrekt och kompetent. Sedan har det varit diskussioner i CS, men min avgång har absolut inte något med det att göra. Jag pratade med Marie Wedin redan i månadsskiftet januari-februari och gick igenom de uppdrag jag fick när jag började. Jag påpekade att jag gick in i mitt sjätte år och sa att jag började känna att det var lagom att växla till något nytt.

Finns det en koppling till bytet av ordförande?

– Nej det finns ingen sådan koppling

Har du nuvarande ordföranden Heidi Stensmyrens fulla förtroende?

– Absolut.

Vad är det nya som du ska gå vidare till?

– Nej, det är inte klart ännu. Jag har några spår och tankar, men det är inte klart än så jag kan inte säga något om det.

Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, framhåller att Håkan Wittgren varit en tillgång för Läkarförbundet.

– Håkan är både allsidig och kompetent och har bidragit på väldigt många sätt till Läkarförbundets arbete.

Någon tidsplan för när en ny VD ska finnas på plats finns i dagsläget inte.

– Nu inleder vi förberedelserna för en rekrytering. Vid nästa sammanträde i början av september kommer frågan att diskuteras i CS, säger Heidi Stensmyren.

Traditionellt har kansliet letts av en läkare? Är det ett krav nu också?

– CS kommer att ha en dialog kring kravprofilen, och det är självklart en fråga vi ska ta ställning till. Men det blir en del i totalbilden.