Sedan i torsdags rasar skogsbranden öster om Virsbo. Här ligger Ängelsberg inbäddat i rök. Foto: Peter Krüger/TT Nyhetsbyrån

Det finns tre beredskapsnivåer inom landstinget. Stabsläge är det första och innebär att lokala ledningsgrupper tillträder och håller sig underrättadade om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs. Landstinget Västmanland gick in i detta förhöjda beredskapsläge på tisdagsmorgonen, med anledning av den allvarliga skogsbranden som härjar runt Sala. 

– Vi håller oss uppdaterade om läget och förbereder oss för olika scenarier, säger Björn Ahlstedt, medicinskt ansvarig läkare på akutkliniken på sjukhuset i Västerås.

Vid en eventuell evakuering kan sjukvården till exempel bistå med sängplatser till personer från kommunala vårdboenden.

– Men ur medicinsk synpunkt är detta ingen katastrof. Brandröken är inte särskilt farlig, säger Björn Ahlstedt.

Varken akutmottagningarna eller primärvården i Västmanland har haft någon ökad tillströmning av patienter på grund av branden. Däremot har samtalen till Vårdguiden 1177 ökat något, och extra personal har därför kallats in.

Landstinget har gått upp i stabsläge vid ett flertal tillfällen tidigare.

– Det kan ske en dag med halka när det kommer in mycket frakturer till ortopedkliniken eller på grund av att det är brist på vårdplatser. Eller så kan det ske vid händelser av logistisk natur som el-, värme- eller vattenavbrott, säger Björn Ahlstedt.

Även Avesta lasarett i grannlandstinget Dalarna har gått till stabsläge och är beredda att ta emot evakuerade från Norberg om det skulle behövas. 

Nästa beredskapsnivå efter stabsläge är förstärkningsläge vilket bland annat innebär att vissa viktiga funktioner inom sjukvården förstärks och ett regionalt ledningsansvar. Det högsta beredskapsläget är katastrofläge. Då kallas alla funktioner inom sjukvården in, samtidigt som det sker en förstärkning av både utrustning och personal.

Branden har även påverkat vården på andra sätt. Under tisdagen slutade en av de två magnetkamerorna på sjukhuset i Västerås att fungera, rapporterar Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Trots att sjukhuset ligger cirka 40 mil söder om brandområdet, letade sig röken in på sjukhusets röntgenavdelning.

– Kamerorna reagerar på röken som har kommit och registrerar det som att det brinner på sjukhuset. De lägger av, säger röntgensjuksköterskan Medhi Sultani till tidningen.

På onsdagen uppgav landstinget att det var två magnetkameror som hade stängts av som en automatisk säkerhetsåtgärd, eftersom de reagerat på den rökfyllda luften. En av kamerorna finns på Västmanlands sjukhus röntgenklinik och den andra på Medicinsk röntgen Eriksborg i Västerås. Bägge kamerorna har kalibrerats och fungerar som vanligt igen.